Het verschil tussen accuraatheid en nauwkeurigheid eenvoudig uitgelegd

De begrippen accuraatheid en nauwkeurigheid worden dikwijls door elkaar gebruikt. Toch zijn het geen synoniemen. Ze hebben zelfs een compleet andere betekenis.

Het temperatuurverloop tijdens metingen

Voordat we het verschil tussen accuraatheid en nauwkeurigheid uitleggen, nemen we een kijkje naar de manier waarop een thermische camera metingen uitvoert.
Stel dat we in een laboratorium een thermische camera op een zwart lichaam (of zwarte straler) richten. Dit object absorbeert alle elektromagnetische straling die erop valt, waardoor reflecties de meting niet verstoren. Daarnaast heeft het labo een constante temperatuur van 37 °C. Wanneer de camera elke seconde een meting doet gedurende twee uur, krijgen we onderstaande grafiek:

Grafiek meting thermische camera

De meeste datapunten liggen tussen 36,8 °C en 37 °C, met uitschieters tot 36,6 °C en 37,2 °C. Er zijn dus verschillende (kleine) afwijkingen ten opzichte van de reële temperatuur.

Wat is accuraatheid?

De accuraatheid zegt hoe goed een camera iets kan meten. Het toont de afwijking tussen de (gemiddelde) waarde uit een reeks metingen en de reële waarde. Deze foutmarge drukken we uit in ±1% of 1 °C (welke het grootste is).
Stel de werkelijke absolute waarde van een object is 35°C , dan is de warmtebeeldcamera binnen specificaties wanneer de temperatuur als volgt wordt weergegeven (rekening houdend met correcte instellingen zoals oa emissie, reflectie en transmissie)

Overzicht accuraatheid warmtecamera

Bij een temperatuur van 170°C
Overzicht accuraatheid warmtecamera bij 170°C

Wat is nauwkeurigheid?

De nauwkeurigheid is de mate waarin individuele metingen onderling verschillen. Des te kleiner toevallige afwijkingen (zoals de pieken in bovenstaande grafiek), des te groter de nauwkeurigheid. Thermische camera’s met een hoge nauwkeurigheid kunnen zelfs de kleinste thermische variaties oppikken.
De nauwkeurigheid wordt uitgedrukt in NETD (Noise Equivalent Thermal Difference)

NEPD

De NETD is de uiteindelijke som van de onnauwkeurigheden die komt uit invloeden van onder andere de detector, de elektronica, de lens,…

Schietoefening als analogie

Het verschil tussen accuraatheid en nauwkeurigheid zal meteen duidelijk worden wanneer we dit vergelijken met een schietoefening.
U vuurt vier kogels af richting een schietschijf. Het doel is om de roos te raken.
De afstand tussen de kogels en de roos geeft de accuraatheid weer. De spreiding van de kogels toont de nauwkeurigheid.

Lage accuraatheid, hoge nauwkeurigheid

Onderstaande voorbeeld heeft een lage accuraatheid (de kogelgaten liggen ver van de roos), maar een hoge nauwkeurigheid (de cluster van kogelgaten ligt dicht bij elkaar).
schietoefening-lage-accuraatheid-hoge-nauwkeurigheid

Hoge accuraatheid, lage nauwkeurigheid

Hieronder zien we een ander verhaal, namelijk een hoge accuraatheid (kogelgaten dicht bij de roos), maar een lage nauwkeurigheid (grote afstand tussen de kogelgaten).
schietoefening-hoge-accuraatheid-lage-nauwkeurigheid

Andere interessante artikels

Warmtebeeld in hoge resolutie

De invloed van resolutie op warmtebeeldcamera’s

Bij de selectie van een warmtebeeldcamera zijn er verschillende technische factoren die uw keuze beïnvloeden. Bijvoorbeeld de resolutie. Maar waarom is de resolutie zo belangrijk bij thermografie?

Warmtebeeldcamera neemt foto van electrische schakelingen

Hoe draagt een warmtebeeldcamera bij aan consistente metingen binnen uw organisatie?

Voor heel wat thermografische toepassingen is het belangrijk dat er consistente metingen gebeuren. Dat is niet altijd het geval. Volg daarom onze tips.